Individuální mentoring Nabídka

Co nabízím:

Zaměřuji se na příběh – na VAŠE vyprávění o VAŠEM životě. Nabízím podporu v různých oblastech života. Vyslechnu Vás a společně budeme hledat možnosti, jak s danou situací pracovat. Nahlédneme na nabízená témata jinou optikou s ohledem na VAŠE možnosti a schopnosti. 

Podpořím vás, pokud jste se na svých toulkách životem ztratili a hledáte cestu zpět nejen k sobě.
Život nabízí širokou škálu kapitol a mně bude ctí je spolu s vámi odhalit.

I když je to VÁŠ život, tak na něj nejste sami.

Témata

odrážka ruka podpory
 • Sebe-péče a sebe-láska
 • Osobní hranice
 • Komunikace
 • Určování priorit
 • Osobní psycho-hygiena
 • Prožívání přítomného okamžiku
odrážka brko
 • Péče o dítě s mentálním postižením
 • Péče o stárnoucí a nemocné rodiče
 • Možnosti sebe-realizace
odrážka_vlnka_text
 • Vztahy
 • Práci s nastavováním hranic a vymezením svých potřeb
 • Rovnováhu potřeb – mých vlastních a ostatních
 • Sexualitu u dětí s postižením
 • Pocity vykořenění a izolace
 • Návrat do zaměstnání

Jak pracuji:

 • Aktivně naslouchám.
 • Nabízím podporu a nasměrování.
 • Pohlédnu na Vaši situaci s nadhledem a odstupem.
 • Používám podpůrné techniky jako např.
  práce s terapeutickými kartami
 • Vedená imaginace „Bezpečný prostor – Vaše oáza klidu“
 • Podpora psaním.
 • Relaxace.
 • Poskytnu bezpečný prostor postavený na otevřenosti a důvěře.
 • S laskavostí, trpělivostí a pokorou bez nátlaku.

S čím nepracuji:

 • Nepoužívám křišťálovou kouli, která by byla odpovědí na všechny otázky.
 • Nedokážu zavést změny ve vašem životě a žít ho za vás.
 • Nevyřeším za vás potíže, jež vás trápí.
 • Nenabízím instantní řešení. 
 • Nemohu a nechci věci uspěchat a násilně tlačit. 
 • Nenesu odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí.

Konzultace nenahrazuje lékařskou péči. Nicméně může sloužit jako doplňková podpora.

Ceník:

Mentoring je především proces, který vyžaduje čas a dlouhodobější práci. Můžeme spolu narazit na téma, které bude potřebovat hlubší náhled a zpracování. Jedno setkání tudíž nedává smysl, a proto nabízím následující balíčky, které si můžete vybrat podle vašich potřeb a možností.

V případě delší spolupráce bychom ceník ladili individuálně. 

3 setkání pro zmapování situace a vykročení, cena 2900 Kč.

5 setkání pro hlubší ponor a náhled, cena 4900 Kč.

10 setkání pro intenzivnější práci na sobě sama a uchopení, cena 9500 Kč.

Každé setkání trvá 60 – 90 minut.

Následně vám zašlu zpracovaný dokument, kde shrnu témata našeho setkání a nabídnu další vodítka k zamyšlení. Věřím, že body v psané podobě mohou dál navést a podpořit práci na sobě samotné. Posílám ve formátu PDF.


Můžeme se vidět online přes Google Meet.

Reference:

Vzhledem k povaze služby uvádím reference anonymně. Děkuji za pochopení a věřím, že nijak neuberou na síle slov.

Petra vytváří atmosféru důvěry a klidného, bezpečného prostoru. Vnímající a empatická žena, která vám dá prostor, a čas od času směřuje dobře mířeným dotazem k ´jádru pudla.´ I těžká témata zvládá dobře uchopit, podpoří už jen tou energií, kterou směrem ke svým klientům vysílá, ale také vstřícností a svou milou osobností. Její mentoring není všední a nezapamatovatelný. Právě naopak. Každý kdo přichází za Petrou Rohovskou s problémem, bude nasměrován k jeho vyřešení. Neudělá to za vás, ale rozhodně vás podpoří a obejme svými slovy. Intimita setkání, neformální, přátelské prostředí, to jsou hlavní atributy Individuálního mentoringu s Petrou. Měla jsem možnost si vyzkoušet a posléze zamilovat její styl práce. Při rozhovoru s ní, jsem si přicházela na odpovědi a na možná řešení. Během několika sezení jsem zjistila co dál, kam a kterým směrem vykročit ve svém životě. Přišla jsem na to, kdo jsem já a co skutečně chci. Čemu bude lépe se vyhnout a co naopak přijmout do svého života. Zjistila jsem, že nemusím stále dokola opakovat tytéž chyby, že mohu bez karambolů krok za krokem pomalu a klidně postupovat dál. A tak to od té doby takto žiji a jsem si jistá, že kdybych sešla z cesty, budu klidně a s úsměvem Petrou nasměrována zpět. Vrátila mi sebedůvěru a sebehodnotu. Víru v to, že mohu (a nemusím) vše zvládnout sama.
I.Š.
S Petrou nás svedl dohromady život. Mentoring s ní mi nabízí možnost pochopit to, co se ve mě odehrává. Petra je pečující, přívětivá, ohleduplná a naslouchající bytost, která ví, co cítíte ještě dřív, než to vyslovíte. 😊 Je pro mě tou nejlepší průvodkyní na cestě k sebepřijetí.
R.F.
Mentoring u Petry F. Rohovské jsem absolvovala v rámci kurzu Spiralis určený pro pečující osoby o dítě s postižením. Konzultace probíhaly osobně i on-line. Petřin přístup je velice profesionální a laskavý. Podpoří, abych si ledacos dokázala zvědomit a uchopit i do praxe. Občas narazíme na těžká témata a Petra mě dokáže provést s vřelostí a péčí. Co se mi také moc líbí, a nebývá obvyklou praxí, je písemné zpracování témat, která během sezení otevřeme. Mám tak možnost si tipy zpětně projít, zamyslet se a beru to jako svůj další čas pro sebe. Zároveň Petra využívá své karty podpory nebo jiné pomůcky jako příjemný doplněk a další nástroj náhledu. Díky důslednosti a skvělému vedení se mi daří postupně kroky zapracovat do běžného života a vnímám změny, které potřebuji. Petra umí pracovat s emocemi, zraněními z dětství a zaměřuje se na aktuální rozpoložení. Dokáže se do člověka vcítit a vnímat jeho potřeby. Navodí vnitřní klid a pocit naprostého bezpečí. Vřele mentoring s Petrou doporučuji každému, kdo se plácá a potřebuje psychologickou pomoc🙏😇
A.L.
Mentoring s Petrou mi velmi pomáhá zorientovat se v potížích, s kterými se potýkám. Dokáže vytáhnout jednotlivá pojítka a zaměřit se na každou oblast zvlášť, abych nebyla přehlcená. Když si s ní povívám, tak je to jako bych na kafi s kamarádkou a vůbec nemám pocit, že bych byla na „terapii“. Petra umí naslouchat a mít odstup, což i mě pomáhá lépe uchopit mou situaci. Ráda jí doporučím i ostatním, kteří chtějí podpořit a vyslechnout, a ještě si navíc odnesou skvělé tipy na další zamyšlení.
P.K.