Moje odbornost

Foto na web 11

Náš život se neskládá pouze z akademického vzdělání, pracovních zkušeností nebo studia specializovaných oborů, sebe-rozvíjejících kurzů či seminářů. Velmi silně vnímám, že ŽIVOT sám svou pestrou a pro každého jedinečnou nabídkou všechny ty naše zkušenosti dotváří. Pokud bych však měla podtrhnout vzdělání, které do mé školy života přispělo značnou hodnotou, tak můžete nahlédnout níže.

Mezinárodní Lyceum ve Francii– studium, které mi ukázalo, že zvládnu víc, než si myslím.
Univerzita Sorbonna v Paříži– místo, které mne naučilo samostatnosti, odpovědnosti a dospělosti
Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS) – studium lidské psyché, můj splněný sen a poznání sama sebe
– ukončený tříletý sebe-zkušenostní výcvik v Daseinanalýze

Kurzy a semináře, z kterých v praxi a životě stále čerpám:

PVŠPS:
Pod vedením Mgr. Jakub Zlámaný, PhD.
– Daseinsanalýza I. (Autenticita a Bytí sám sebou)
– Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II. (Thanatos-smrt a smrtelnost)
– Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III. (Eros a imaginace)
– Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Pod vedením Doc. PhDr. Karel Balcar, CS.c
– Dramatizační metody v psychoterapii

Institut Bazální stimulace (IBS):
Pod vedením PhDr. Karolína Maloň Friedlová
– Základní, nástavbový a prohlubující kurz

FREYA, z. s.
– Sexualita u lidí s mentálním postižením
– stáže a zahraniční workshopy v oblasti přístupu k lidské sexualitě
– školení pro rodiče a vedení edukativně-terapeutických skupin

Aperio – kurz mentora, peer to peer mentoring
Podpora a naslouchání
Sebe-péče a psychohygiena
Téma hranic a přijetí

Spiralis kurz pro osoby pečující o dítě s postižením, peer to peer mentoring:
Sebe-péče a psychohygiena
Téma hranic a přijetí
Podpora psaním
Práce s emocemi

Co nabízím?