Mgr. Petra F. Rohovská Mentorka sebepéče a sebepřijetí

Foto na web 1 (1)

"Můj život, mé okolnosti, můj příběh..."

Jsem mentorkou sebepéče a sebepřijetí pro pečující osoby, aby v péči o druhé neztratily samy sebe.

Svou podporou je provádím tématy sebepéče, nastavování hranic v komunikaci s ostatními, řešení konfliktních situací a jak reagovat s cílem posílit sama sebe. 

odrážka_vlnka_text

Máte i Vy pocit, že na Vás padá péče o Vašeho blízkého?

odrážka_vlnka_text

Ztrácíte v péči o druhého sama sebe?

odrážka_vlnka_text

Chcete žít také vlastní život?

Dopřejte si i Vy péči, kterou si zasloužíte.

Přijměte sílu svého vlastního příběhu...

a staňte se sama sobě oporou.

Má podpora pro Vás:

1:1 mentoring

Kniha Poznej mě slovy

Kartičky podpory

Jak pracuji

odrážka ruka podpory
 • Zaměřuji se na příběhy – na VAŠE vyprávění o VAŠEM životě. 
 • Nabízím podporu v různých oblastech života.
 • Vyslechnu si Vás a společně budeme hledat možnosti, jak s danou situací pracovat.
 • Nahlédneme na nabízená témata jinou optikou s ohledem na VAŠE možnosti a schopnosti.
odrážka brko

Využívám následující techniky:

 • Terapeutické psaní
 • Podpůrné karty 
 • Vedenou imaginaci
 • Aktivní naslouchání
 • Hloubkový rozhovor
 • Shrnutí témat v PDF
 • Prostor pro samoléčbu
odrážka_vlnka_text

Ve své práci používám:

 • Empatii
 • Laskavost
 • Otevřený přístup
 • Pocit bezpečí, přijetí a podpory

I když je to Váš život, tak na něj nejste sami.

Jako pečující maminka o dceru s kombinovaným postižením rozumím, jak náročné situaci musíme čelit. Navíc jsem se dříve paralelně starala i o nemocné rodiče a postupně zjišťovala, jak důležité je nezapomínat i na své vlastní potřeby. 

Začala jsem se vzdělávat v oboru psychoterapie a absolvovala seberozvojové kurzy, napsala jsem knihu, vytvořila terapeutické karty podpory a tím se pomalu vracela zpět na vlastní cestu k plnění svých snů. Ráda podpořím i Vás.

.

NEEDO Talks: Rozhovor o ŽIVOTĚ pečujícího s dítětem s postižením:

Pusťte klikem na obrázek…

.

Řekly o naší spolupráci...

Vzhledem k povaze služby uvádím reference anonymně. Děkuji za pochopení a věřím, že nijak neuberou na síle slov.

Petra vytváří atmosféru důvěry a klidného, bezpečného prostoru. Vnímající a empatická žena, která vám dá prostor, a čas od času směřuje dobře mířeným dotazem k ´jádru pudla.´ I těžká témata zvládá dobře uchopit, podpoří už jen tou energií, kterou směrem ke svým klientům vysílá, ale také vstřícností a svou milou osobností. Její mentoring není všední a nezapamatovatelný. Právě naopak. Každý kdo přichází za Petrou Rohovskou s problémem, bude nasměrován k jeho vyřešení. Neudělá to za vás, ale rozhodně vás podpoří a obejme svými slovy. Intimita setkání, neformální, přátelské prostředí, to jsou hlavní atributy Individuálního mentoringu s Petrou. Měla jsem možnost si vyzkoušet a posléze zamilovat její styl práce. Při rozhovoru s ní, jsem si přicházela na odpovědi a na možná řešení. Během několika sezení jsem zjistila co dál, kam a kterým směrem vykročit ve svém životě. Přišla jsem na to, kdo jsem já a co skutečně chci. Čemu bude lépe se vyhnout a co naopak přijmout do svého života. Zjistila jsem, že nemusím stále dokola opakovat tytéž chyby, že mohu bez karambolů krok za krokem pomalu a klidně postupovat dál. A tak to od té doby takto žiji a jsem si jistá, že kdybych sešla z cesty, budu klidně a s úsměvem Petrou nasměrována zpět. Vrátila mi sebedůvěru a sebehodnotu. Víru v to, že mohu (a nemusím) vše zvládnout sama.
I.Š.
S Petrou nás svedl dohromady život. Mentoring s ní mi nabízí možnost pochopit to, co se ve mě odehrává. Petra je pečující, přívětivá, ohleduplná a naslouchající bytost, která ví, co cítíte ještě dřív, než to vyslovíte. 😊 Je pro mě tou nejlepší průvodkyní na cestě k sebepřijetí.
R.F.
Mentoring u Petry F. Rohovské jsem absolvovala v rámci kurzu Spiralis určený pro pečující osoby o dítě s postižením. Konzultace probíhaly osobně i on-line. Petřin přístup je velice profesionální a laskavý. Podpoří, abych si ledacos dokázala zvědomit a uchopit i do praxe. Občas narazíme na těžká témata a Petra mě dokáže provést s vřelostí a péčí. Co se mi také moc líbí, a nebývá obvyklou praxí, je písemné zpracování témat, která během sezení otevřeme. Mám tak možnost si tipy zpětně projít, zamyslet se a beru to jako svůj další čas pro sebe. Zároveň Petra využívá své karty podpory nebo jiné pomůcky jako příjemný doplněk a další nástroj náhledu. Díky důslednosti a skvělému vedení se mi daří postupně kroky zapracovat do běžného života a vnímám změny, které potřebuji. Petra umí pracovat s emocemi, zraněními z dětství a zaměřuje se na aktuální rozpoložení. Dokáže se do člověka vcítit a vnímat jeho potřeby. Navodí vnitřní klid a pocit naprostého bezpečí. Vřele mentoring s Petrou doporučuji každému, kdo se plácá a potřebuje psychologickou pomoc🙏😇
A.L.
Mentoring s Petrou mi velmi pomáhá zorientovat se v potížích, s kterými se potýkám. Dokáže vytáhnout jednotlivá pojítka a zaměřit se na každou oblast zvlášť, abych nebyla přehlcená. Když si s ní povívám, tak je to jako bych na kafi s kamarádkou a vůbec nemám pocit, že bych byla na „terapii“. Petra umí naslouchat a mít odstup, což i mě pomáhá lépe uchopit mou situaci. Ráda jí doporučím i ostatním, kteří chtějí podpořit a vyslechnout, a ještě si navíc odnesou skvělé tipy na další zamyšlení.
P.K.

Kontaktujte mě TADY...